Nota Pengajian Am Penggal 3 – Malaysia dan Negara Luar

nota pengajian am penggal 3

Penyertaan malaysia dalam pertubuhan –pertubuhan antarabangsa :

Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)

Tujuan Malaysia melibatkan diri dengan ASEAN adalah untuk:

  • mempercepatkan perkembangan ekonomi
  • mengekalkan keamanan antara anggota negara
  • memupuk kerjasama untuk kepentingan bersama dari segi ekonomi,sosial, budaya, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
  • saling membantu antara anggota negara dalam R&D
  • meningkatkan bidang pengajian dan pendidikan di Asia Tenggara

Kerjasama-kerjasama dalam ASEAN:

Kerjasama melalui Politik Keselamatan

ZOPFAN( (Kawasan Aman Bebas dan Berkecuali) bertujuan menjamin keamanan serantau(kestabilan politik) melalui dasar perkecualian serantau.  Sebarang pertikaian yang berlaku di Asia Tenggara dihalang perlu diselesaikan secara aman. Kekerasan di haram sama sekali.

Zon Bebas Senjara Nuklear (SEANWFZ) bertujuan memastikan kawasan ASEAN bebas daripada senjata nuklear.

Forum Serantau ASEAN (ARF) dibentuk untuk menyelesaikan konflik antara negara.


Kerjasama melalui Ekonomi

Kerjasama ASEAN+3 iaitu Jepun, Korea dan China merupakan satu pakatan kerjasama dibentuk bertujuan meningkatkan kerjasama dalam ekonomi, pembangunan sosial dan sumber manusia, serta pembangunan saintifik dan teknikal,budaya,informasi dan pembangunan infrastruktur.

Rancangan Segi Tiga Pertumbuhan merujuk kepada kerjasama ekonomi pada kawasan lebih kecil antara 3-4 buah negara yang berjiran (dalam wilayah ASEAN).
Tumpuan kerjasama adalah kepada modal, buruh, telekomunikasi, teknologi, keselamatan dan perdagangan.
Antara kawasan segi tiga pertumbuhan adalah : IMS-GT(indonesia, malaysia, singapura), IMT-GT(indonesia, malaysia, thailand), BIMP(brunei, indonesia, malaysia, filipina).


Kerjasam melalui Pendidikan

Pertubuhan Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan, budaya dan sains. Antara projek yang telah dilaksanakan adalah seperti

-INNOTECH(Inovasi dan teknologi)

-RECSAM (Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik).

 

MABBIM (Majlis Bahasa-Brunei-Indonesia-Malaysia) meningkatkan mutu dan penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca. MABBIM mengembangkan bahasa Melayu dan meningkatkan semangat persaudaraan antara negara anggota ASEAN.


Kerjasam melalui Sosial dan Kebudayaan
Kebudayaan dan sukan contohnya: Sukan SEA, Pesta Filem ASEAN

Kerjasam melalui Sains dan Teknologi

Pusat Serantau Sains ditubuhkan bagi menggalakkan kerjasama negara-negara ASEAN berkenaan dengan data maklumat, pembangunan teknologi nano, pertukaran dan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), pengurusan bencana dan pembangunan sumber manusia.

Satellite Measat (MEASAT Satellite Systems)

 

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)

Tujuan Malaysia menyertai Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu PBB adalah:

  • mengekalkan perdamaian dunia, terutamanya peperangan harus dielak
  • menyelesaikan masalah dunia dalam bidang politik, ekonomi, makanan, kesihatan dan lain-lain.
  • membantu negara-negara yang perlu dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

 

Kerjasama-kerjasama dalam PBB:

ZEE (Zon Ekonomi Eksklusif)

ZEE penting dalam mengawal kemasukan negara lain dan mengelakkan persengketaan antara negara.

ZEE menentukan ruang udara sesebuah negara. Rundingan antara Singapura dengan Malaysia dapat diselesaikan melalui ZEE.


UNESCO (United Nations Organization for Education, Science and Culture)

Pengiktirafan PBB sebagai negara warisan dunia menunjukkan identiti negara PBB termasuk Malaysia kepada dunia.

UNESCO memberi perakuan kepada keupayaan negara(Malaysia) menyediakan kemudahan dan akses pendidikan.


WHO (Majlis Ekonomi dan Sosial dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia)

Malaysia menyertai WHO dan memberi bantuan perubatan, pencegahan dan bantuan pakar.

 

Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Forum Ekonomi Islam Sedunia (WIFE)

 

KOMANWEL

Sukan Komanwel
Rancangan Pelajaran Komanwel (Colombo Plan)

 

Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)

NAM

 

Leave a Reply