Syllabus Pengajian Am Terkini 2017

syllabus-pengajian-am-stpm

 

Berikut adalah Syllabus Pengajian Am Penggal 2. Sukatan pelajaran STPM pengajian am. Keratan syllabus pengajian am dari portal rasmi MPM (Malaysian Examination Council).

 

Syllabus Pengajian Am Penggal 2

TajukWaktu PengajiaranHasil PembelajaranCatatan
3 Alih Bentuk Komunikasi

3.1 Linear kepada bukan linear
8Calon seharusnya dapat:

(a) mengetahui jenis teks bukan linear yang lazim;
(b) memindahkan data/maklumat kepada teks bukan linear.
Pengaplikasian kemahiran
ini akan diterapkan dalam
subtajuk 4.3

Teks linear:
Deskriptif, naratif,
informatif, penghujahan,
dan penilaian


Teks bukan linear:
Jadual, graf, carta, dan
gambar rajah
4 Malaysia Maju Dan
Sejahtera


4.1 Petunjuk negara maju dan sejahtera
4.1.1 Agama dan kepercayaan
4.1.2 Ekonomi
4.1.3 Politik
4.1.4 Prasarana
4.1.5 Sosial dan Budaya
4.1.6 Ekologi
4.1.7 Sains dan teknologi
24Calon seharusnya dapat:

(a) menjelaskan kepentingan membina negara maju dan sejahtera;

(b) menjelaskan petunjuk negara maju dan sejahtera;

(c) menghuraikan langkah bagi membina negara maju dan sejahtera.
4.2 Ideologi, wawasan, dan dasar pembangunan negara

4.2.1 Ideologi Negara- Rukun Negara
4.2.2 Wawasan 2020
4.2.3 Dasar Pembangunan Negara
4.2.3.1 Dasar Ekonomi
4.2.3.2 Dasar Sosial dan Budaya
30Calon seharusnya dapat:

(a) menjelaskan latar belkang, objektif, dan prinsip Rukun Negara;

(b) menjelaskan latar belakang, objektif , dan prinsip Wawasan 2020;

(c) menjelaskan dasar-dasar pembangunan negara;

(d) menerangkan peranan dasar-dasar pembangunan dalam menjana kemajuan dan kesejahteraan negara;

(e) menilai implikasi pelaksanaan dasar-dasar awam dalam pembangunan negara.
Semua dasar pembangunan negara adalah bagi mewujudkan integrasi dan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk, antara wilayah, bandar, dan luar bandar di negara ini.

Dasar Pembangunan Negara merangkumi dasar-dasar yang diperkenalkan dari semasa ke semasa.

4.3 Cabaran dan Penyelesaian

4.3.1 Agama dan Kepercayaan
4.3.2 Ekonomi
4.3.3 Politik
4.3.4 Prasarana
4.3.5 Sosial dan Budaya
4.3.6 Ekologi
4.3.7 Sains dan teknologi
4.3.8 Integrasi dan Perpaduan
43Calon seharusnya dapat:

(a) mengenal pasti dan membincangkan pelbagai cabaran dalam pembangunan negara;

(b) membincangkan langkah-langkah untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh negara;

(c) mempersembahkan maklumat berkaitan cabaran dan penyelesaian ke dalam bentuk teks bukan linear.
Tajuk ini juga akan menggunakan kemahiran yang diperoleh dalam tajuk 3
5 Kerja Kursus(Kerja Projek)15Calon seharusnya dapat:

(a) mengaplikasikan kemahiran belajar bagi menghasilkan satu tugasan bertulis yang asli dan berkualiti;

(b) menyampaikan hasil tugasan secara lisan dengan cara yang berkesan.

Nota:  Perbincangan tajuk-tajuk tertentu yang relevan hendaklah menyentuh  Semenanjung, Sabah, dan Sarawak.

 

Anda boleh muat turun syllabus penuh untuk rujukan di link bawah.

900 Pengajian Am

Leave a Reply