Nota Pengajian Am Penggal 2 (Part 1)

Nota Pengajian Am Penggal 2

Nota Pengajian Am Penggal 2

Topik 4: Malaysia Maju Dan Sejahtera

Pengenalan

Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan, kerajaan negara kita memberi tumpuan kepada pembangunan negara dari pelbagai aspek dan usaha telah dilakukan bagi mencapai matlamat malaysia maju dan sejahtera. Beberapa aspek yang diutamakan oleh kerajaan, iaitu:

I. Meningkatkan taraf hidup golongan miskin.

II. Menyediakan peluang untuk meningkatkan pendapatan.

III. Memastikan persekitaran kerja dengan lebih baik.

IV. Melindungi alam sekitar dan mewujudkan prasyarat yang baik untuk pembangunan.

V. Menyediakan kemudahan pendidikan, kesihatan, perumahan dan kemudahan asas yang lain.

 

Petunjuk Negara Maju dan Sejahtera

Indeks Kualiti Hidup Malaysia (IKHM) atau indeks komposit telah dibentuk oleh Jabatan Perdana Menteri bagi tujuan Memantau kesan pembangunan kualiti hidup rakyat.

Indeks Kualiti Hidup Malaysia (IKHM)
IKHM ialah Pengukuran komposit berdasarkan sepuluh komponen terpilih, iaitu pendidikan, pengangkutan dan komunikasi, perumahan, kebudayaan dan liburan, pendapatan dan pengagihan, keselamtan awam, kesihatan, penyertaan sosial, alam sekitar, kehidupan.

 

Kepentingan Membina Negara Maju dan Sejahtera

i.  Rakyat sejahtera dan bahagia.

ii. Taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan.

iii. Melanjutkan jangka hayat rakyat.

iv. Menjadi Negara bahagia.

v. Meningkatkan keupayaan sains dan teknologi.

 

Langkah-langkah Membina Negara Maju dan Sejahtera

i. Mengamalkan budaya berprestasi tinggi.

ii. Menyuburkan budaya ilmu.

iii. Mempereratkan perpaduan kaum.

iv. Mengamalkan budaya inovasi dan kreativiti.

v. Mengamalkan pengurusan integrity.

vi. Mentransformasikan pendidikan.

vii. Mengamalkan budaya ketepatan.

viii. Menjamin keadilan social.

 

Nota Pengajian Am Penggal 2 (Part 2) ⇒

 

Leave a Reply