Soalan Pengajian Am STPM Penggal 3 2016

Soalan Pengajian Am STPM Penggal 3 2016

Bahagian C [50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan.


18    Malaysia komited terhadap usaha Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) untuk menjamin keamanan dan keselamatan antarabangsa. Jelaskan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia demi menunjukkan komitmennya.
19    Kerajaan berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat atau hab pendidikan antarabangsa. Huraikan langkah yang diambil oleh Malaysia untuk merealisasikan hasrat tersebut.
20    Pelaburan langsung asing menjadi sebahagian daripada pelaburan yang penting untuk memacu pembangunan negara. Pelbagai aspek diambil kira oleh pelabur untuk membuat pelaburan di Malaysia. Jelaskan.

Leave a Reply