Esei Pengaijan Am: Pembangunan Pendidikan Ke Tahap Antarabangsa

malaysia-hab-pengajian-tinggi-taraf-antarabangsa

Pendidikan merupakan sektor sosial terpenting dalam pembangunan sesebuah negara. Menaik taraf sistem pendidikan ke peringkat antarabangsa dapat menjana pendapatan dan meningkatkan kedudukan Malaysia setanding dengan pusat pendidikan negara maju.

Bagaimanakah pendidikan di Malaysia boleh membangun ke tahap antarabangsa ?

 

Pengiktirafan program IPT di peringkat antarabangsa

IPT di Malaysia mempunyai set program pendidikan yang bersistematik, mempunyai nilai kualiti dan kredibiliti yang tinggi setanding dengan pusat pengajian di negara-negara maju.
Sistem pengajian dikawal selia oleh badan penilaian dari aspek kandungan, penyampaian, penilaian, kualiti dan prasarana.
IPT di Malaysia juga mendapat akreditasi daripada badan professional iaitu MQA.

Keselamatan dan Keharmonian masyarakat

Keamanan Malaysia telah menjadi daya tarikan masyarakat luar negara. Keharmonian yang dapat dilihat daripada kehidupan yang stabil dari segi hubungan pelbagai etnik di negara kita. Hal ini demikian akan membuatkan pelajar asing terpikat dengan suasana hidup harmonis secara tidak langsung dapat meningkat pembangunan pendidikan di Malaysia.

Masyarakat Malaysia mampu berbahasa Inggeris

Faktor bahasa dan medium berkomunikasi memainkan peranan penting. Hal ini demikian kerana bahasa Inggeris sebagai alat penyubur kewujudan persekitaran hubungan sihat dan mesra. Oleh itu, pelajar asing mudah berurusan kerana persamaan bahasa.

Malaysia sebagai destinasi pelancongan pendidikan

Tentunya pelajar dapat menikmati kesempatan belajar sambil melancong. Pelajar dapat meneroka pengalaman dan pengetahuan berkaitan dengan pengajian. Dalam proses itu juga, pelajar juga dapat meningkatkan kemahiran hidup.

Kemudahan perkhidmatan dan pengurusan pengajian

Jabatan Pelajar Luar Negara mengadakan program yang menginterasikan pelajar dengan masyarakat tempatan. Sebagai contohnya, aktiviti komuniti projek derma darah, sesi pemerikasaan kesihatan, dan perkhidmatan OKU.
Hak pelajar antarabangsa turut dijaga. Pelajar boleh melakukan kerja sambil belajar. Ahli keluarga pelajar dibenarkan bersamanya di Malaysia sepanjang tempoh pengajian.
Aspek kebajikan pelajar dijaga dan keselamatan dijamin sepanjang pengajian.

Kesimpulannya, Malaysia sudah bersedia untuk menjadi hub pendidikan yang penting dan terus maju pada masa akan datang.

Leave a Reply