Esei Pengajian Am : Jenayah Merentasi Sempadan

   

jenayah merentasi sempadan

Jenayah merentasi sempadan yang berlaku semakin menular di negara kita. Jenayah merentasi sempadan merupakan jenyah yang boleh meruntuh imej dan kredibiliti sesebuah negara. Antara contoh jenayah merentasi sempadan adalah kegiatan seperti jenayah siber, penyeludupan dadah termasuk pemerdagangan manusia semakin berleluasa dan perlu ditangani segera sebelum ia bertambah serius. Apakah faktornya jenayah ini semakin menular? Pelbagai langkah yang boleh diambil bagi mengatasi jenyah tersebut.

Faktor-faktor jenayah merentasi sempadan semakin menular

Perkembangan teknologi maklumat
Kesan globalisasi telah memudahkan urusan dan operasi menjalankan kegiatan jenayah. Hal ini demikian boleh berlaku kerana mangsa mudah dicari dari pelbagai dan peringkat umur serta status sosial.
Penjenayah boleh menggunakan laman web sosial dan e-dagang(contohnya) sebagai kegiatan ekonomi tempilan untuk mengelak daripada aktiviti sebenar. Sebagai contohnya pakej pekerjaan, pendidikan dan pelancongan. Mereka dapat meluaskan pasaran dan urusniaga dengan cepat dan licik.
Mangsa ditipu dengan mempercayai pakej-pakej yang palsu. Identiti sebenar penjenayah sukar dikesan atau dikenal pasti kerana urusan niaga mereka adalah tanpa dokumen dan dijalankan secara maya.

Percambahan organisasi jenayah domestik dan global
Organisasi jenayah domestik dan global semakin berleluasa dan berkembang dengan pesat dalam masa yang singkat. Mereka menjalankan aktiviti haram secara berterusan dan aktif walaupun wujud akta atau penguatkuasaan undang-undang.
Perkembangan dalam teknologi komunikasi juga menggalakkan percambahan organisasi.

Perkembangan industri seks dan aktiviti yang tidak bermoral
Budaya negatif yang tersebar antara negara memberi kesan kepada perubahan perilaku sosial.
Individu yang kurang beraklak mudah dipengaruhi dan didorong untuk mengubah cara hidup mereka dengan melakukan pengurusan kegiatan seks dan dadah.
Mangsa dibayar lumayan untuk melaksanakan sesuata urusniaga.

Impian hidup mewah
Keinginan untuk hidup kaya dengan cepat melalui jalan mudah. Mereka sanggup mendapatan kekayaan yang dimiliki atas kesengsaraan orang lain.
Sikap tamak, pentingkan diri sendiri menyebabkan individu memperoleh kemewahan secara haram.
Individu tersebut mengetepikan risiko penglibatan, sanggup mati kerana melakukan kegiatan dan tiada belas kasihan kepada mangsa atau orang ramai.
Hal ini demikian menyebabkan wujudnya ruang dan peluang untuk mendapat keuntungan aas kegiatan haram.

Kawalan sempadan yang longgar
Jenayah merentasi sempadan boleh berlaku jika kawalan keluar masuk pelawat atau rakyat sesebuah negara kurang ketat. Organisasi jenayah mengambil kesempatan atas kelemahan pengawalan tersebut dan mengkaji sistem pemantauan.
Bukan itu sahaja, rasuah dan penyelewengan kuasa yang wujud mendorong pergerakan organisasi penjenayah. Sebagai contoh wujudnya laluan atau lorong-lorong gelap menyeberangi sempadan.

Langkah-langkah untuk mengatasi jenayah merentasi sempadan


Mengadakan permaufakatan dan persefahaman (MOU)
Negara-negara bersempadan dan berhampiran boleh mengadakan rundingan meja bulat.
Negara ini perlu bekerjasama bagi membanteras jenayah merentasi sempadan. Mesyuarat mengenai jenayah merentasi sempadan (SOMTC) diadakan.
Selain itu, Jabatan Operasi Keamanan PBB diwujudkan.
Kerjasama negara serantau yang melibatkan pencegahan, penguatkuasaan dan operasi perlu diwujudkan untuk membanteras penyeludupan dadah dan mesyuarat berkaitan rangkaian imgresen untuk membanteras penyeludupan manusia.
Sebagai contoh, Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN mengenai Dadah (ASOD) dan Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM).

Teknologi pengesanan identiti di sempadan atau pintu masuk keluar
Mewujudkan pangkalan data warganegara atau warga asing. Penggunaan biometrik untuk mengesan identiti individu yang masuk atau keluar dari sempadan.
Semua rekod warga asing dan tempatan harus disimpan oleh pihak berkuasa.
Pemeriksaan dan kawalan yang amat ketat perlu diadakan untuk mengelak penjenayah bolos atau barang dan manusia dibawa masuk secara haram.
Teknologi moden perlu diwujudkan untuk mengesan aktiviti jenayah di sekitar perairan dan sempadan.

Penggubalan Akta dan Penguatkuasaan Undang-undang
Menggubal akta anti pemerdagangan, penyeludupan dadah dan kawalan barang.
Meningkatkan penguatkuasaan undang-undang anti-pemerdagangan, pemantauan kawasan sempadan dan perairan.
Hukuman yang ketat berkaitan kesalahan pengambilan pekerja atau eksploitasi tenaga perlu diadakan.
Di samping itu,pusat perlindungan dan kebajikan mangsa termasuk latihan dan kaunseling perlu diwujudkan.

     Kesimpulannya, semua pihak terutama negara-negara yang berkuasa perlu bekerjasama dalam membanteras kegiatan jenayah  merentasi sempadan supaya dunia aman damai.

Leave a Reply