Soalan Pengajian Am Ulangan Penggal 2 STPM 2015

Soalan Esei Pengajian Am Ulangan Penggal 2 STPM 2015

Bahagian C

7. Wawasan 2020 merupakan kerajaan untuk menjadikan Malaysia negara maju dengan cara tersendiri Oleh itu, banyak persediaan yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia bagi mencapai tujuan tersebut. Bincangkan.

8. Sistem pengangkutan awam yang moden dan cekap penting dalam pembangunan sesebuah negara. Namun begitu, terdapat masalah dalam sistem pengangkutan awam. Hal ini menyebabkan pengangkutan awam menjadi pilihan terakhir kepada pengguna. Bincangkan. Contoh Jawapan Berkaitan

Leave a Reply