Soalan Pengajian Am Penggal 1 STPM 2015

Pengajian Am 2015
Penggal 1/ Ulangan 1

Soalan Esei Pengajian Am Penggal 1 2015

Bahagian  C

20. Kecemerlangan tadbit urus dalam perkhidmatan awam menuntut ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Huraikan. Contoh Jawapan

21. Kebelakangan ini, generasi muda yang merupakan benteng pertahanan negara pada masa depan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotik dalam kalangan mereka. Ulaskan.

22. Teknologi satelit membawa pelbagai manfaat kepada Malaysia, namun kesan negatif disebaliknya tidak boleh diketepikan. Bincangkan. Contoh Jawapan

Leave a Reply