Esei Pengajian Am : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)


Industri Kecil Sederhana (IKS) terbahagi kepada 3 iaitu industri berskala kecil, industri sederhana dan industri berskala besar. IKS amat penting untuk membolehkan kerajaan menjadikan Malaysia sebuah negara perindustrian. Namun, terdapat masalah yang ditimbul dalam membangunkan IKS dan kerajaan perlu berusaha untuk menyelesaikannya.

 

Kepentingan Industri Kecil Sederhana (IKS)

IKS merupakan penggenap kepada industri besar

IKS membekalkan bahan separa siap yang diperlukan oleh industi besar.
Sebagai contohnya, syarikat Proton.
Import komponen kereta nasional dari luar negeri dapat dikurangkan; pertukaran wang asing juga dapat dijimat dan kurangnya bergantung kepada negara maju.
Kos pengeluaran industri berat diminimumkan.
Keuntungan industri berat dapat dijamin dan berkembang untuk menuju ke arah negara perindustrian.

Wujud peluang pekerjaan yang banyak

IKS menyediakan 44.2 peratus peluang pekerjaan daripada jumlah gunatenaga kerja dalam sektor perkilangan.
Dengan adanya IKS, agihan pendapatan yang lebih baik dapat diwujudkan berbanding dengan struktur pendapatan dan upah dalam firma besar dan syarikat antarabangsa yang lain.
Peluang pekerjaan yang banyak dapat membasmi kemiskinan.

Meningkatkan jumlah tabungan dalam ekonomi negara

Kebanyakan operasi industri kecil, sejumlah besar sumber kewangan dan modal disumbangkan oleh pemilik sendiri, saudara-mara atau kawan di samping rakan niaga.
Kajian menunjukkan bahawa lebih 70 peratus sumber kewangan dalam IKS disumbangan oleh pemilik masing-masing.
Hal ini demikian dapat meningkatkan keseluruhan kadar tabungan rakyat dalam negara dan mengurangkan masalah kenaikan kadar inflasi.

Mewujudkan kepakaran tradisional

Perkembangan perusahaan hasil kesenian dapat digalakkan.
Perkembangan industri ini akan menjadi daya penarik kepada perkembangan sektor pelancongan.
Sebagai contoh, industi pertukangan atau ukiran kayu, kraf tangan, dan sebagainya.
Dengan adanya Pusat Latihan Kemahiran, IKS memberikan pendedehan pengetahuan tentang pengurusan, pengendalian peralatan, kira-kira, pemasaran dan lain-lain.
Golongan usahawan baru dilahirkan untuk menceburkan diri ke dalam industri yang bermodal lebih besar.

Pemindahan Teknologi

Kerjasama industri besar dengan IKS tentunya akan membolehkan pemindahan teknologi melalui latihan, khidmat nasihat, kemahiran pekerja serta peningkatan kualiti buatan IKS.
Sebagai pembekal komponen-komponen kecil, industri besar terpaksa melakukan teknik ini bagi menjamin komponen yang dihasilkan mempunyai kualiti yang baik.
Hal ini demikian kerana ia mempengaruhi produk akhir.

 

Masalah/ Cabaran yang dihadapi oleh IKS

Kekurangan modal

Kadar pulangan pusingan yang rendah dan tiadanya ekonomi bidangan kerana IKS beroperasi dalam skala yang kecil.
IKS sukar mendapatkan kemudahan pinjaman dari sistem perbankan kerana kurang dipercayai keupayaannya dan taraf pendidikan yang tidak memuaskan.
Bank berteliti ,berhati-hati memberi kredit kerana tidak mahu menanggung risika sekiranya hutang tidak berbayar.

Persaingan pasaran

Barangan keluarn menghadapi persaingan dengan barangan industri tempatan dan luar negari.
Anggapan bahawa sesetengah produk IKS kurang bermutu.
Persaingan dalam pengeluaran barangan yang semakim meningkat disebabkan industri-industri yang lebih maju dengan teknologi moden dapat hasilkan kuantiti barangan yang lebih banyak dan menawarkan harga yang lebih murah sedangkan IKS tidak mampu berbuat demikian.

Kekurangkan penggunaan teknologi

Kurang pendedahan dan pengetahuan kepada teknologi.
Hasil dan mutu pengeluaran reendah dan tidak dapat memenuhi kehendak pasaran kerana teknologi ketinggalan zaman.
IKS lebih cenderung untuk memenuhi keperluan tempatan dan kurang terdedah dengan pasaran luar.
Justeru itu, peluang IKS di peringkat antarabangsa amat terbatas.

Persaingan dengan IKS dari negara asing

Kemasukan IKS dari negara asing secara mendadak seperti negara Singapura, Taiwan dan Korea Selatan telah menyempitkan peluang usahawan tempatan untuk menjadi pembekal kepada industri besar.
Kehadiran mereka dialu-alukan oleh industri besar kerana lebih mempercayai firma asing daripada firma tempatan.
Syarikat antarabangsa tidak menunjukkan minat untuk membangunkan IKS tempatan beranggapan IKS tempatan tidak mampu membekalkan barangan yang memenuhi tahap yang dikehendaki.

Langkah/ Usaha/ Pendekatan yang perlu diambil

Membuka pasaran baru

Dengan membantu pengusaha mencari pasaran baru untuk barang IKS sama ada dalam atau luar negeri.
Kempen promosi untuk menarik minat orang ramai terhadap barangan keluaran IKS juga merupakan salah satu cara yang bagus untuk membuka pasaran baru.
Mencari tempat yang strategik atau menempatkan IKS di lokasi yang dilengkapi dengan infrastruktur yang baik supaya pemasaran dapat dijalankan dengan mudah.

Menyediakan tenaga buruh yang mencukupi

Hal ini dapat dijalankan dengan menyediakan pelbagai latihan khusus.
Penubuhan sekolah-sekolah vokasional dapat membantu melahirkan lebih banyak pekerja mahir untuk menampung keperluan tenaga kerja mahir dalam bidang IKS.
Tenaga kerja mahir tang mencukupi dapat meningkatkan kualiti barang dan produktiviti IKS.
Dengan itu, cipta barangan baru dapat dihasilkan oleh mereka.

Penggunaan teknologi

Hal ini dapat dilakukan melalui sebahagian saham-saham syarikat asing yang menghadapi masalah bagi memastikan pemindahan teknologi berlaku.
Dengan adanya teknologi baru, pengurusan kerja dan pemasaran dapat dimudahkan dan dilaksanakan dengan cepat dan cekap.
Sebagai contohnya, data disimpan dalam bentuk sistematik akan memastikan perubahan dan pengubahsuaian dapat dilakukan dengan cekap.

Kesimpulannya, perkembangan IKS amat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Oleh itu, pengusaha IKS perlu proaktif, komited dalam penghasilan barangan berkualiti, dan bersiap sedia untuk menceburkan diri dalam sektor teknologi tinggi.

3 thoughts on “Esei Pengajian Am : Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Leave a Reply