Soalan Pengajian Am Penggal 2 STPM 2015

Soalan Pengajian Am Penggal 2 

Bahagian A – Struktur

-Rukun Negara
-Dasar Sosial Negara
-Dasar Wawasan Negara
-Rancangan Malaysia ke-x
Bahagian B – Alih bentuk komunikasi
soalan 5 graf piramid
soalan 6 carta pai bertingkat
Bahagian C – Esei
soalan 7 jenayah
soalan 8 kesan anak tidur lewat malam

Leave a Reply